znak oddílu

Foto účastníci
Foto ostatní
Automat
AKCE | ROK 2007 | ROK 2006 | ROK 2005 | ROK 2004 | ROK 2003 | ROK 2002 | KNIHA NÁVŠTEV | Aktualizováno:

Zámek Loučeň 
sobota 13. října 2007

     Scházíme se ráno před 8 hodinou v hale ČD. Po zakoupení jízdenek jdeme do vlaku, který nás odváží do Nymburka. Zde přestupujeme do motoráčku a jedeme do Všejan. Ve Všejanech vystupujeme a jdeme k mapě si ukázat, kudy povede náš dnešní výlet. Po té vyrážíme vesnicí do lesa. Po celou dobu jdeme lesem a kolem cesty můžeme sledovat různé houby. Některé jsou jedlé jiné ne. Ovšem žádné nesbíráme, protože na ně nemáme žádný košík. Po čase docházíme na cyklostezku, která je zde nově vybudována na bývalé řepné železnici. Asi po hodině cesty se dostáváme k rybníku Jivák. Tady se na chvilku zastavujeme a svačíme. Někteří si čtou informační tabuli o řepné železnici. Mirek a Renda pořizují několik snímků a my vyrážíme dál do Loučně. Než docházíme k zámku, opět nám utekla další hodina. Mirek zakoupil vstupenky a jdeme na prohlídku zámku. Prohlídka trvá asi hodinu. Pro mladší členy to bylo dlouhé, ale vydrželi to. Po prohlídce jsme již natěšeni na zdejší labyrinty a bludiště. Nejdéle se zastavujeme u "Palisádového bludiště". Tady svačíme a hrajeme na honičku. Dost času trávíme u "Provazového bludiště". Rozdělujeme se do čtyř družstev a soutěžíme kdo bude dříve. Mirek nás fotí a tak ani nepostřehne, které družstvo vyhrálo. To ale není podstatné, hlavně, že se dobře bavíme. Postupně procházíme všech devět bludišť a labyrintů. Od posledního labyrintu si jdeme ještě prohlédnout zámek zvenčí. Než opouštíme zámecký park, tak si kupujeme nějaké pamětní předměty a sladkosti ve zdejší prodejničce. Tímto se loučíme se zámkem a vydáváme se na zpáteční cestu do Všejan. Jdeme stejnou cestou, jako se. Z Všejan jedeme do Nymburka a zde 1 hodinu čekáme na rychlík do Hradce Králové. Po jeho příjezdu nastupujeme a jedeme domů v Hradci jsme v 19 hodin.
     Myslím, že výlet se nám povedl. Po celý den nám svítilo sluníčku. Prostě krásné babí léto.
Zúčastnění : Michal, Kristián, Kamilka, Anička, Radka, Lukáš, Daniel, Dominik, Jan, Renda, Mirek, Piškot.