znak oddílu AKCE | ROK 2007 | ROK 2006 | ROK 2005 | ROK 2004 | ROK 2003 | ROK 2002 | KNIHA NÁVŠTEV | Aktualizováno:

Turistický závod - Hradec Králové - Biřička 
sobota 21. dubna 2007