znak oddílu AKCE | ROK 2007 | ROK 2006 | ROK 2005 | ROK 2004 | ROK 2003 | ROK 2002 | KNIHA NÁVŠTĚV | Aktualizováno:

Jaroměřská výtopna a Pevnost Josefov  
sobota 14. dubna 2007

ÚVOD |  AUTOMAT | FOTKY JEDNOTLIVĚ

     V sobotu se ráno scházíme na hlavním nádraží ČD. Mirek kupuje jízdenky na vlak a my pomalu odchácíme na nástupiště a nustupujeme do vlaku. Usedáme na volná místa a odjíždíme do Jaroměře. Cesta rychle ubíhá a za nedlouho přijíždíme do Jaroměře. Zde vystupujeme a odcházíme do Výtopny Jaroměř. Tady je prezentace a Mirek platí startovné. Mezitím nás zastavuje redaktorka Českého rozhlasu a ptá se nás odkud jsme a tak podobně. Nejsdílnější je Dominik. O rozhovor je požádán i Mirek. Redaktorce sděluje žemu se náš oddíl věnuje. Po tom to zpestření si jdeme prohlédnout exponáty ve Výtopně - lokomotivy a vagony. Prohlídka nám trvá více než hodinu.
Máme hlad a tak usedáme k svačině. Většina členů si po jídle tiskne razítka na památku do svých sešitů.
     Nasvačeni se zvedáme a odcházíme směr Josefov. Naší další zastávkou je Pevnost Josefov. Platíme vstupné a jdeme na prohlídku. Prohlížíme si kasemata za pomocí svíček. Prohlídka trvá asi hodinu. Po prohlídce si dáváme svačinu. Volný čas věnujeme hře na schovku a zkoušíme si také práci s buzolou. Učíme se najít světové strany, zorientovat mapu a také uržčovat azimuty. Docela nám to jde. Odpočinuti vycházíme na procházku Josefovem. Asi po hodině se vracíme opět k pevnosti. Někteří z nás si v kiosku kupují nanuky. V prostorách pevnosti hrajeme petanque. Dále soutěžíme ve skákání přes provaz a v jeho podlézíní. Před 15 hodinou odcházíme do Jaroměře na vlak. Po příchodu na nádraží potkáváme Brčka. Společně nastupujeme do vlaku, který nás veze do Hradce Králové. V Hradci se rozcházíme domů.


Zúčastnění : Michal B., Karolína H., Tomáš R., David P., Štěpán R., Anna R., Daniel Š., Dominik Š. a Mirek O.