znak oddílu AKCE |  ROK 2012 |  2011 |  2010 |  2009 |  2008 |  2007 |  2006: |  2005 |  2004 |  2003 |  2002 |  KNIHA NÁVŠTĚV |  Aktualizováno :

MIKULÁŠ V DĚDOVĚ
7. - 9. prosince 2012
     V pátek po škole jsme se sešli ve 14 hodin na Hlavním nádraží ČD a jeli vlakem přes Starkoč do Teplic nad Metují. Odtud vedla naše cesta pěšky do Dědova. Zde jsme se ubytovali v chaloupce Asociace TOM. Po příjezdu Davida jsme se dali do výroby krmítek pro ptáčky. Všichni jsme to zvládli skvěle. Celkem jsme vyrobili 10 krmítek. Po té jsme se najedli a šli spát.
     V sobotu ráno jsme vstali do mrazivého dne. Nasnídali se a vydali se na výlet do Teplic nad Metují a Skalního města. Cestou nám svítilo sluníčko. Ovšem mráz byl pěkný. Kolem -16 stupňů. Ve skalách jsme vystoupali na Střmen a podívali se do okolí. Odtud vedla naše cesta zpět do Dědova. V Dědově jsme se najedli a vyrazili na pytlování. Po návratu jsme se sušili a najedli se. Po té jsme již čekali na příchod Mikuláše s čertem. Ti dorazili, za básničky nebo písničky nám předali dárečky. Dokonce si čert nikoho neodnesl do pekla. Po jejich odchodu jsme si zahráli Aktivity, které nám přinesl Mikuláš s čertem. Spát jsme šli po 22 hodině.
     V neděli ráno jsme se nasnídali a začali si pomalu balit věci. Dopoledne jsme ještě vyrazili na pytlování. Po poledni jsme se naobědvali a dobalili své věci. Než jsme odešli na vlak, tak jsme ještě chvíli hráli hry. Po té jsme šli do Teplic nad Metují na vlak a jeli přes Starkoč domů do Hradce Králové.
     Akce se nám povedla, což dokazují fotografie.
ZÚČASTNĚNÍ : Anna Ježková, Helena Rydrychová, Kristýna Buštová, Petr Bušta, Jakub Šenkýř, Ondřej Rydrych, Michaela Bartošová, Kamila Šatníková, Jan Slanina, Filip Píše, ŠTĚPÁN RABAS, PETR PÍŠE, DAVID STŘEDA a MIROSLAV OPAT.