znak oddílu AKCE |  ROK 2012 |  2011 |  2010 |  2009 |  2008 |  2007 |  2006 |  2005 |  2004 |  2003 |  2002 |  KNIHA NÁVŠTĚV |  Aktualizováno :

MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU
neděle 15. dubna 2012
     V sobotu jsme se sešli v budově THD. Potěšující pro nás bylo, že přišlivšichni přihlášení i přes nepříznivou předpověď počasí. Autobus nás odvezl na Chlum. Od autobusu jsme se šli podívat k pomníku rakouského I. armádního sboru, Pruskému hřbitovu, Ossariu až k Muzeu války 1866 na Chlumu. Po prohlídce muzea jsme se vydali za deště po okolních pomnících. Baterii mrtvých, Dělostřelecký okop č. V., Mauzoleum u Lípy. Cestou jsme prošli Čistěvsí, kde jsme se nasvačili a pokračovali dále. Na kraji lesa Svíb jsme viděli Pomník rakouského 8. praporu polních myslivců. Dále jsme pokračovali na Křižovatku na Aleji mrtvých a dále Alejí mrtvých - pomník rakouského 30. praporu polních myslivců. Les Svíb jsme upustili u Vstupu do lesa od Máslojed. Poslední část výletu vedla do Máslojed, kde jsme nastoupili do autobusu a jeli zpět do Hradce Králové. Po celou dobu vý,letu nám pršelo. To nám ovšem nevadilo a zahráli jsme si Kuličkovou 10. Ke konci výletu jsme ovšem byli pěkně promáčení i přes to, že jsme celou dobu měli pláštěnky.

Zúčastnění : Ondra R., Nela A., Helena R., Kristýna B., Adam. B., Michal Č., Petr B., Matěj Š., Kamila Š., Jakub Š., DAVID S., JIRKA R. a MIREK.