Tchořík, Nutela a Bobr jdou s běžkami v rukách.           Tchořík, Nutela a Bobr